Privacy policy

 

Welkom op de website www.onseigenwijsje.nl. Dit platform is eigendom van Ons eigen wijsje.

Kinderdagverblijf ons eigen wijsje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als kinderdagverblijf ons eigen wijsje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden door kinderdagverblijf ons eigen wijsje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven/informatie
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, bankrekeningnummer (ivm automatische incasso), geboortedatum
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van de kinderen bij ons kinderdagverblijf te kunnen waarborgen
 • Extra voor werknemers: kopieën diploma’s, bankrekeningnummer, VOG
 • Toestemmingsformulieren

 

 

Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke zijn gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 Kinderdagverblijf ons eigen wijsje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • De persoonsgegevens liggen beveiligd opgeslagen. Alleen pedagogisch medewerkers kunnen hier bij door gebruik te maken van een sleutel.
 • De computer en mobiele telefoon zijn beveiligd met een toegangscode.
 • Camerabeelden (uitsluitend bedoeld voor het 4 ogen principe) worden in een zeer goed beveiligd systeem opgeslagen. De beelden worden na 4 weken definitief gewist.

 

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hier van) door ons óf door een van onze verwerkers.

 

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen.Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

AGENDA

 • 25 december, 2023

  1e Kerstdag

  zijn wij gesloten

 • 26 december, 2023

  2e Kerstdag

  zijn wij gesloten

 • 1 januari, 2024

  Nieuwjaarsdag

  zijn wij gesloten

ACTUEEL

 • Oppasavond

  Een paar keer per jaar organiseren wij voor onze klanten een oppasavond....

 • Opa- en omaweek

  In de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 september zijn alle opa's en oma's van onze eigenwijsjes welkom om…

 • Wij hebben nog plaatsen beschikbaar.....

WAT OUDERS OVER ONS ZEGGEN

 • "5 jaar geleden zat onze dochter Lynn bij Ons Eigenwijsje, ons zoontje Sem is 3 jaar geleden gevolgd en zal in Oktober naar school gaan. Maar we zijn

  Mark en Cindy Verwey

 • "Kinderdagverblijf Ons Eigen Wijsje is een fijne plek. Echt een tweede thuis voor de kinderen."

  Bram en Elaine de Jager

 • "Hij krijgt de ruimte om écht kind te zijn maar er wordt ook die belangrijke structuur geboden. Verschillende thema’s komen voorbij gedurende het j

  Laura en Max Jansen

 • “Sam heeft thuis de mooiste verhalen over koekjes, auto’s, liedjes en de avonturen die hij beleeft bij Ons Eigen Wijsje.”

  Luc en Anneloes

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten